Akademik Çalışmalar

Anasayfa Akademik Çalışmalar

Temmuz 2009
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Kursu
 
Temmuz 2009
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Bağışıklama Hizmetleri Kursu
 
Aralık 2011
T.C. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Neonatal Resüsitasyon Programı, Uygulayıcı Sertifikası
 
Şubat 2012
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu
 
Ocak 2013
T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu
 
Kasım 2013

  1. Türkiye Milli Pediatri Kongresi

 
May 2014

  1. Dünya Pediatrik Yoğun Bakım Kongresi

 
Şubat 2015
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2. Marmara Pediatri Kongresi
 
Şubat 2016
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 3. Marmara Pediatri Kongresi
 
Mayıs 2017
T.C. Sağlık Bakanlığı, Klinikte Kan Bileşenleri Kullanımı Eğitim Sempozyumları
 
Ocak 2020
Denver II Gelişimsel Tarama Testi Sertifika Programı

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

  1. Think Again: First Do No Harm: A Case of Munchausen Syndrome by Proxy Yalındağ – Öztürk N, Erkek N, Şirinoğlu MB.           Pediatr Emerg Care. 2015 Oct;31(10):720-1         
  2. The diagnostic value of soluble urokinase plasminogen activator receptor compared with C-reactive protein and procalcitonin in children with febrile neutropenia Şirinoğlu M, Soysal A, Karaaslan A, Kepenekli Kadayifci E, Cinel İ, Koç A, Tokuç G, Yaman A, Haklar G, Şirikçi Ö, Altınkanat Gelmez G, Söyletir G, Bakır M. Pediatr Hematol Oncol. 2016 Apr;33(3):200-8
  3. The diagnostic value of soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) compared to C-reactive protein (CRP) and procalcitonin (PCT in children with systemic inflammatory response syndrome (SIRS).      Şirinoğlu M, Soysal A, Karaaslan A, Kepenekli Kadayifci E, Yalındağ-Öztürk N, Cinel İ, Yaman A, Haklar G, Şirikçi Ö, Turan S, Altınkanat Gelmez G, Söyletir G, Bakır M. J Infect Chemother. 2017 Jan;23(1):17-22

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

  1. The Efficacy and Safety of ErtapenemTherapy in Children with UrinaryTract Infections due toESBL- Producing Microorganisms Kuzaytepe EÇ, Karaaslan A, Akın Y, Küçük N, Karataş Ö, Hacıseyitoğlu D, Genç Yüzüak S, Şirinoğlu M. South. Clin. Ist. Euras. 2016;27(2):134-138
  2. Brain Abscess due to Streptococcus Intermedius Secondary to Tetralogy of Fallot in a Child: A Case Report   Kuzaytepe EÇ, Karaaslan A, Akın Y, Hiçdönmez T, Çiftçi Ö, Meriç İ, Esmi E, Şirinoğlu M, Genç Yüzüak S, Dülger Ş. J Kartal TR 2016;27(3):246-249
  3. Nasal Expulsion of Taenia saginata: A Case Report Karaaslan A, Akın Y, Özçetin M, Bayram Şirinoğlu M, Genç Yüzüak S, Ayhan Y, Alay M. South. Clin. Ist. Euras. 2017;28(1):64-66                                                                         

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Sözlü Sunumlar:

Diagnostic and Prognostic Value of Serum Urokinase Plasminogen Activation Receptor (SUPAR), Procalcitonin (PCT) and C-Reactive Protein  (CRP) in Children with SIRS/Sepsis and Febrile Neutropenia 9. Dünya Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Dünya Kongresi (WSPID 2015), Kasım 2015

Ulusal Toplantılarda Sunulan Sözlü Sunumlar:

Çocuklarda SIRS/Sepsis ve Febril Nötropenide Serum Urokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptör (SUPAR), Prokalsitonin (PCT) ve C-Reaktif Proteinin (CRP) Diagnostik ve Prognostik Değerinin Araştırılması 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Nisan 2015

Ulusal Toplantılarda Sunulan Posterler:

  • Skrotal hiperpigmentasyon saptanan bebeklerde KAH açısından 17OHPG ile tarama 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Kasım 2013
  • Bir Munchausen by proxy sendromu olgusu: Tekrarlayan apneik ataklar ile gelen 50 günlük erkek bebek 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Kasım 2013
WHATSAPP