Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi

Denver II testi ülkemizde revize edilmiş ve Çocuk Nöroloji ve Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Dernekleri tarafından Türk Toplumuna uyarlanmış bir Gelişimsel Tarama Testidir. Güvenirliği ve geçerliliği bilinen bir tarama testi olması ve pratik uygulama olanağı tanıması açısından sıklıkla başvurulan bir testtir.

Bu test 0-6 yaş arasındaki, sağlıklı görünümde olan çocuklara uygulanmak üzere oluşturulmuş bir testtir. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirir, belirti vermemiş olan gelişimsel sorunları taramada, sonuca göre gerekli önerileri yapmakta, kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada, ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları izlemede oldukça değerlidir.

Denver II çocuğun işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırır.

ZEKÂ TESTİ DEĞİL, GELİŞİM TESTİDİR.Uzm. Dr. Melis BAYRAM ŞİRİNOĞLU

Temelde dört bölümden oluşmaktadır:

  • Kişisel-Sosyal
  • Ince motor-uyumsal
  • Dil
  • Kaba motor

Ben de polikliniğime gelen hastalarıma hiç bir sağlık problemi olmasa dahi tarama amaçlı belirli aylarda Denver II testini önermekteyim. Kendi pratiğimde kullanabilmek için Denver II Gelişimsel Tarama Testi Sertifika Programına katıldım. Bu sayede hastalarımı ayrı yeten test için bir yere göndermeden kendim gelişimsel tarama testi yapabileceğim.